מפחדים מקרינה

מפחדים מקרינה? היכן עוצמתה מתגברת ואיך ניתן להפחיתה מתוך כתבה שפורסמה ע"י  פרופ' סיגל סדצקי בתאריך 10.14 ישראלים רבים מתנגדים לאנטנות להמשך קריאה