תשומת לב: לפני השימוש באתר אינטרנט זה נא לקרוא תנאים אלה בעיון. שימוש באתר פירושו שהנך מקבל עליך את התנאים האלה. אם אינך מסכים לתנאים אלה ("התנאים") אל תשתמש באתר אינטרנט זה.

תנאי השימוש באתר smart-safe.co.il
שלום וברוכים הבאים לאתר האינטרנט של חברת ®Smart&Safe בע"מ/ (להלן: " ®Smart&Safe").  אתר אינטרנט זה עומד לרשותך (להלן: "אתר ו/או אתר ®Smart&Safe"). השימוש באתר ו/או ההרשמה לאתר הינה בכפוף לתנאים המפורטים להלן ומעיד על הסכמתך לתנאים אלו. הנך מתבקש, איפוא, לקרוא אותם בקפידה. התנאים מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אולם הם מיודעים לגברים ולנשים כאחד.

מהו אתר ®Smart&Safe?
אתר ®Smart&Safe מעמיד לרשותך מידע רב, מקצועי ומהימן בתחומים שונים לרבות אך לא רק: מבנה החברה, חנות וירטואלית לרכישת מוצרים ואביזרים, מידע על מבצעים, מידע אודות שירות נקודות מכירה, מידע אודות המוצרים והשירותים ש ®Smart&Safe מספקת בארץ ובחו"ל מידע תפעולי ועוד.

למי מיועד האתר?
®Smart&Safe מזמינה את כל מי שחפץ לצפות באתר לגלוש בו וליהנות מן ההיצע הקיים בו. במידה והנך רוצה ליהנות מרכישת מוצרים ואביזרים בחנות הוירטואלית הנך צריך להרשם כלקוח ®Smart&Safe ו/או להצטרף כלקוח חדש.

שירותים הניתנים באתר
במסגרת האתר ®Smart&Safe מציעה לך מגוון של הצעות, לרבות ולצורך הדוגמה בלבד: שירותים ו/או מוצרים ו/או אביזרים (להלן:"הצעות"). יובהר, כי תוקפם של הצעות אלו הינו בהתאם לאמור בתנאי ההצעה בלבד. כמו כן למען הסר ספק ®Smart&Safe שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית להסיר ו/או לשנות באופן מיידי, כל הצעה ו/או התעריפים המפורטים בה המצויה באתר וזאת מבלי למסור על כך כל הודעה מראש.
מקום בו לא קיימים תנאי שימוש ספציפיים יחלו הוראות תנאי השימוש הכללים המופרטים בהסכם זה. כמו כן, במקרה של סתירה בין ההוראות הקבועות בתנאי השימוש הספציפיים לבין ההוראות בתנאי שימוש אלה, יחולו תנאי השימוש הקבועים בהסכם הספציפי.
למען הסר ספק יודגש, כי הסכם התנאים הכללים חל ללא כל סייג בכל רכישה ו/או שדרוג אשר בוצעו באמצעות האתר.

מידע ותמונות באתר
באתר תמצא מידע מטעם ®Smart&Safe וצדדים שלישיים עליהם אין ל ®Smart&Safe פיקוח או שליטה. מידע אותו מקבלת ®Smart&Safe מצדדים שלישיים מוצג באתר כפי שהוא    ®Smart&Safe  אינה בודקת את מהימנות המידע האמרו, שלמותו, או דיוקו, כמו כן  ®Smart&Safe  לא תישא באחריות לכל אי-התאמה, חוסר, הטעיה או טעות הכלולים בו.כל התמונות באתר מיועדות להמחשה בלבד. מאחר והתמונות מוצגות לנגד עיניך על גבי צג המחשב ו/או מודפסות על ידך מצג המחשב, ייתכנו הבדלים ושינויים בין מראה המוצרים בתמונה לבין מראיהם במציאות. באתר יתפרסמו, מפעם לפעם, מבצעים לקידום מכירות.   ®Smart&Safe  אינה מתחייבת כי ההצעות שיופיעו באתר הינן הזולות ביותר. מובהר, כי חובת הבדיקה כאמור חלה עליך בלבד. מומלץ איפוא לבדוק ולהשוות מחירים לפני שהנך רוכש שירות או מוצר בהסתמך על מידע שמופיע באתר ®Smart&Safe רשאית לשנות או להחליף מעת לעת וכראות עיניה את המידע התכנים והתמונות באתר . ®Smart&Safe אינה מתחייבת איפוא כי מידע שמצאת באתר במועד מסוים יוסיף להתפרסם בו גם בעתיד.

פרטיות
בעת השימוש באתר, ייאסף מידע אודות הדפים, המוצרים והמודעות שהוצגו בפניך, התכנים שעניינו אותך, כמה זמן שהית באתר ואילו פעולות ביצעת בו. המידע אינו מזהה אותך אישית לכן המידע שנאסף הוא בעל אופי סטטיסטי כללי בלבד. ®Smart&Safeרשאית לשמור את המידע ולהשתמש בו לצרכיה על פי מגבלות תנאי שימוש אלה והוראות כל דין ו/או לשם אספקת שירותים, גביית כספים, עריכת חשבונות, ואכיפת זכויותיה של ®Smart&Safe על פי הסכם זה ו/או כל הסכם אחר ®Smart&Safe. תהא רשאית להמשיך ולבצע פניה אליך בכל אמצעי תקשורת ש ®Smart&Safe תמצא לנכון בהצעות ובמסרים פרסומיים שונים הנוגעים לשירותי ®Smart&Safe.במידה ואינך מעוניין בקבלת מסרים אלו באמצעות פקס, מייל SMS, הודעת חיוג אוטומטי, אנא פנה לשירות הלקוחות של ®Smart&Safe.
כמו כן, באישור תקנון זה הנך מסכים לקבל עדכונים לגבי הטבות, מבצעים ודברי פרסומת מטעם שותפים עסקיים של חברת ®Smart&Safe®. Smart&Safe רשאית להשתמש במידע שייאגר אודות השימוש שתעשה באתר לצורך הפקת וניתוח מידע סטטיסטי ®Smart&Safe רשאית למסור נתונים סטטיסטיים כאלה לצדדים שלישיים, כל עוד אין הנתונים מתייחסים אליך אישית או מזהים אותך באופן אישי.

אבטחת מידע
®Smart&Safe מיישמת מנגנוני הגנה מתקדמים כדי לאבטח את המידע באתר חדירה למערכות המחשב של האתר או של ®Smart&Safe מהווה עבירה פלילית לפי החוק החל בישראל. עם זאת, כבכל מאגר מיגע ממוחשב, ®Smart&Safe אינה יכולה להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשביה, ניסיונות לחדירות כאלה, חשיפת מידע או שיבושים והפרעות לפעילות מערכות המחשב המשמשות את האתר. הנך מאשר, כי ידוע לך ש ®Smart&Safe עושה את מירב המאמצים להגן על מאגר המידע הממוחשב, אך אין ביכולתה להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירה למערכות המחשב ולא תהא לך כל טענה ו/או תלונה במקרה של חדירה למערכות המחשב כאמור. הנך מתחייב כי לא תבצע כל פעולה המיועדת לחדור שלא כדין למחשבי .®Smart&Safeלסרוק אחר נתיבי גישה או פרצות במערכות מחשב אלה, לפצח את מערכות האבטחה או ההצפנה המגנות על האתר והמידע שבו או לסייע בפעולות כאמור לעיל.

אחריות
שירותי האתר ניתנים לשימוש כמות שהם.(AS IS) לא תהא לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי ®Smart&Safe אינה מתחייבת שהשירות באתר לא יופרע, יינתן כסדרו או בלא הפסקות, יתקיים בבטחה וללא טעויות, ויהיה חסין מפני גישה בלתי מורשית למחשבי     ®Smart&Safe,  נזקים, קלקולים, תקלות- לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת לאתר- אצל ®Smart&Safe או מי מספקיה. ®Smart&Safe אינה נושאת באחריות לתוכנן של מודעות פרסומת או הצעות מסחריות המתפרסמות באתר על ידי צדדים שלישיים. כל טענה, תביעה או דרישה שיהיו לך בגין הצעות, מוצרים או שירותים כאמור, קבלתם או תוצאותיהם, יופנו על ידיך במישרין אל הצד השלישי שממנו קבלת את ההצעה או קנית את המוצר או השירות ולא תהיה לך בגינן כל תביעה או דרישה כלפי ®Smart&Safe. ככל שיש באתר קישוריות ('לינקים') לאתרים אחרים שאינם מתופעלים על ידי ®Smart&Safe, החברה לא תהיה אחראית לכל נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר, שיגרם לך כתוצאה משימוש או הסתמכות על המידע שמופיע באתרים אלה או בשל מדיניות השמירה על הפרטיות שלהם.

שינויים באתר
®Smart&Safe  תוכל לשנות מעת לעת את מבנה האתר, מראהו, היקפם וזמינותם של המוצרים והשירותים המוצעים בו וכל היבט אחר הכרוך באתר ותפעולו – והכל, בלא צורך להודיע לך על כך מראש. שינויים כאלה יבוצעו, בין השאר, בהתחשב באופי הדינמי של האינטרנט ובשינויים הטכנולוגיים והאחרים המתבצעים ברשת. מטבעם, שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות או לעורר בתחילה אי-נוחות וכיו"ב. לא תהא לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי ®Smart&Safe בגין ביצוע שינויים כאמור או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.

תמיכה טכנית
®Smart&Safe   אינה מתחייבת לתת כל תמיכה אחרת, לרבות בדבר תפעולו של האתר ו/או השירותים הניתנים באמצעותו. לא תוכל לבוא ®Smart&Safe בכל טענה ו/או דרישה בגין העדר תמיכה כאמור

הפסקת השירות
®Smart&Safe   רשאית בכל עת להחליט כי היא סוגרת את האתר, או משנה את מהותו.      ®Smart&Safe  תפרסם באתר הודעה על כוונתה לעשות כן לפחות 7 ימים מראש.

קניין רוחני
כל זכויות הקניין הרוחני באתר, לרבות הפטנטים, זכויות היוצרים, המדגמים, סימני המסחר, הסודות המסחריים וארגון וסידור המידע שבו, הינם רכושה של ®Smart&Safe  בלבד, או של צדדים שלישיים ש ®Smart&Safe קיבלה מהם רישיון שימוש כדין. זכויות אלה חלות בין השאר על עיצובו הגרפי של האתר, בסיסי הנתונים בו, קוד המחשב של האתר וכל פרט אחר הקשור בהפעלתו. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק ולתרגם מידע כלשהו מן האתר בלא קבלת רשותה המפורשת של Smart&Safe® בכתב ומראש, ובכפוף לתנאי אותה הרשאה (אם תינתן). אין להשתמש בנתונים כלשהם המתפרסמים באתר לצורך הצגתם באתר אינטרנט או בשירות אחר כלשהו, בלא לקבל את הסכמת ®Smart&Safe בכתב ומראש ובכפוף לתנאי אותה הסכמה (אם תינתן). בכלל זה נאסר לאסוף נתונים מן האתר באמצעות תוכנות מסוג robots ,crawlers וכיו"ב או להפיץ נתונים כאלה ברבים באופן מסחרי או במסגרת מסחרית .אין להציג את האתר בעיצוב או בממשק גרפי שונים מאלה שעיצבה לו ®Smart&Safe, אלא בכפוף לקבלת הסכמת החברה בכתב ומראש. השם " ®Smart&Safe ", סימני המסחר של החברה וכן שם המתחם (domain name) של האתר, סימני המסחר באתר ( בין אם נרשמו ובין אם לאו)- הם כולם רכושה הבלעדי של ®Smart&Safe. אין לעשות בהם כל שימוש בלא קבלת הסכמתה בכתב ומראש.

הגבלת שימוש מסחרי באתר
אין לעשות כל שימוש מסחרי באתר או בנתונים המפורסמים בו, בבסיס הנתונים שבאתר, או בפרטים אחרים המתפרסמים באתר. ®Smart&Safe תהא רשאית לעשות כל שימוש שהוא באתר ו/או בנתונים המפורסמים בו וזאת, לפי שיקול דעתה הבלעדי.

שינוי תנאי השימוש
®Smart&Safe תהיה רשאית, בכל עת, לשנות את הוראות תנאי שימוש אלה ללא מתן כל הודעה מוקדמת על כך באתר. שינוי כאמור יכנס לתוקפו במיידי. לפיכך, מומלץ בפניך לעיין בהוראות תנאי השימוש בכל כניסה מחודשת לאתר על מנת לעמוד על השינויים שחלו בהוראותיו.

דין ושיפוט
הדין החל על השימוש באתר ותנאים אלה, הוא הדין הישראלי בלבד. הסמכות המקומית בכל הקשור בהסכם והנובע ממנו נתונה לבתי המשפט המוסמכים שבמחוז תל אביב, מחוז המרכז ומחוז חיפה, אולם אין בכך כדי לתת להם סמכות שיפוט ייחודית.